Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Z Upośledzeniem Umysłowym I Ruchowym "Persona"

ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica

 

Podopieczni Stowarzyszenia "Persona"

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” od czerwca 2001 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dom typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i typ D - dla osób  ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek Wsparcia pobytu dziennego czynny jest od godz. 7,00 do 16,00. Celem działalności ŚDS jest możliwie szerokie usamodzielnienie i uspołecznienie podopiecznych poprzez zastosowanie różnorakich form terapii.

W naszej placówce przebywają osoby ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną.

OŚRODEK WSPARCIA ŚWIADCZY USŁUGI

1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd   zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
w instytucjach kultury;

3. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

4. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

5. poradnictwo psychologiczne;

6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

7. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
 i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

 

 Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS w Legnicy. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tej placówce wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

4. Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.

FUNKCJONOWANIE ŚDS

1. Za opracowanie dokumentów związanych z działalnością ŚDS, które wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez podmiot zlecający realizację zadania odpowiedzialny jest kierownik ŚDS.

2. Funkcjonowanie ŚDS określają:

a) statut,

b) regulamin organizacyjny,

c) program działalności ŚDS i plany pracy ŚDS na każdy rok.

3. ŚDS działa 5 dni w tygodniu po 9 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 269
Utworzono dnia: 25.12.2019

Historia publikacji

  • 25.01.2021 11:48, Administrator
    Edycja strony: Podopieczni Stowarzyszenia "Persona"
  • 25.12.2019 11:18, Administrator
    Dodanie strony: Podopieczni Stowarzyszenia "Persona"