Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Z Upośledzeniem Umysłowym I Ruchowym "Persona"

Klauzula Informacyjna

RODO- INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym  „Persona” w Legnicy. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem danych e- mail: stowarzyszenie.persona@wp.pl, tel. 76/ 722 07 90


2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.


3. W celu realizacji świadczeń innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.


4. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.


5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: - żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, - sprostowania danych osobowych, - żądania usunięcia danych osobowych, - żądania ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7. Podanie przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem zawarcia umowy/dobrowolne. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.


8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny